Lista membrilor Consiliului de Administrație

Actualizată pe 15.06.2017 de

Membrii Consiliului de Administrație al Urban Serv SA Botoșani :

1. Ion SORICI
- administrator, doctor inginer,
președinte CA
2. Iulian-Gabriel APOTROSOAEI
- administrator, economist
 
3. Cezar NICUȚĂ
- administrator, jurist
 
4. Manuela ANIȚEI
- administrator, economist
 
5. Mioara-Paula JURGIU
- administrator, funcționar
 

Administratorii în Consiliul de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani au fost numiți prin Hotărârea nr. 2/09.03.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani a fost numit prin Hotărârea nr. 14/31.03.2017 a Consiliului de Administrație.

Constituirea comitetelor din cadrul Consiliului de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani a fost aprobată prin Hotărârea nr. 15/31.03.2017 a Consiliului de Administrație.

Planul de Administrare a Consiliul de Administrație de la societatea Urban Serv SA Botoșani a fost aprobat prin Hotărârea nr. 3/12.04.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.